АБА Електроник ЕООД

Публикация на мрежовите интерфейси


Съгласно директива 1999/5/EC (R&TTE)

1.Обхват
Този документ определя техническите характеристики и спецификации на интерфейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на "АБА Електроник" ЕООД в точката на свързване.
При промени в мрежовите интерфейси , този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.

2. Общо описание
    "АБА Електроник" ЕООД предоставя достъп до интернет и углугите за пренос на данни с помощта на: RLAN/WLAN модеми и LAN усукана медна двойка.
    Модемите и усуканата медна двойка използват за връзка с крайните устройства на клиентите Ehernet интерфейс.
    Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на
стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of
Electronic and Engineers.
    Интерфейсите, които осъществяват тази
комуникация на 10 или 100 MB/s могат да работят в два режима – half или full duplex. Един и
същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно
регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u),
както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). При осъществяване на
двупосочната комуникация, предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в
IEEE 802.3. В зависимост от използваните от клиента услуги пакетите, отговарящи на
стандарт IEEE 802.1Q могат да бъдат пренасяни прозрачно или управлявани в мрежата на
АБА Електроник. Използваните интерфейси Етернет следва да разполагат с динамична таблица
за MAC адреси (минимално количество 2000).
Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или
мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

Тип на интерфейса
Отстояние
Тип на конектора
Тип на използвания кабел
Ethernet (10Base-T)
100 метра
RJ45 (TIA/EIA-568-B)
мин. UTP Cat3
Fast Ethernet (100Base-Tx)
100 метра
RJ45 (TIA/EIA-568-B)
мин. UTP Cat3
Gigabit Ethernet (1000Base-T)
100 метра
RJ45 (TIA/EIA-568-B)
мин. UTP Cat5eФизическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10BASE-T) и IEEE 802.3u
(100BASE-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта
TIA/EIA-568-B.
Протколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE 802.3,
IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4
(IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.


На следващата фигура е описан начинът за извършване на окабеляване
посредством използваният конектор за осъществяване на връзка.

rj45 shema

4.История на документа
Първа версия:  15.08.2009г.

3.Допълнителна информация
За по-нататъшна информация относно тази публикация:
Борис Антонов
управител
АБА Електроник ЕООД
office@skytell.org
тел. 0887925614